Skelbiamas „Workation mentorių programos” startas!

Marketingo banginiai, pardavimų rykliai, projektų valdymo aštunkojai – Jūsų reikia Klaipėdos NVO bei jaunimo organizacijoms!

„Light House“ kartu su „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ kviečia įvairių sričių ekspertus, atvykti į pajūrį, ilsėtis, dirbti „Light House“ erdvėse ir pasidalinti su jaunimu profesinėmis žiniomis. Mainais Klaipėdos miesto savivaldybė finansuos iki 50 proc. workation išlaidų. (!) Nori dalyvauti? Užpildyk anketą (įmonėms arba freelanceriams) -> Gauk atsakymą -> Susiderink workation datą ->  Plauk į pajūrį!

Galimos mokymų ir konsultacijų temos: rinkodara, komunikacija, projektų valdymas, finansai, soc. tinklų administravimas,  vizualinio turinio kūrimas ir t.t.

Mentorių dalyvavimo sąlygos:

  • Ekspertų rezidavimo trukmė – nuo 3 d.d. iki 1 sav.
  • 1/3 viso Workation rezidavimo laiko turi būti skirta NVO mokymams ir konsultacijoms.
  • Mentorių programos laikotarpis: 2021 balandžio 13 d. – gruodžio 31 d.
  • Konsultacijos NVO ir jaunimo organizacijoms vyks online būdu.

Liko klausimų? Kreipkis į „Light House” komandą: +370 (617) 51515 | hi@lighthouse.lt

Mentorių programoje jau dalyvavo: Tele2, Caption, City Bee, RETAL, Gluk media, Data Miner ir kt. komandos. Prisijunk ir tu!

***

EN:

Marketing whales, sales sharks, project management octopuses – Klaipeda NGOs and youth organizations need you!

“Light House” and “Klaipėda – European Youth Capital 2021” invite experts from various fields to come to Klaipėda, relax, work and share professional knowledge with young people. In exchange, Klaipeda City Municipality will finance up to 50% of workation costs.

Want to participate? Fill in the form (companies or freelancers) -> Get an answer -> Arrange a workation date -> Go to the seaside!

Possible training and consulting topics: marketing, communication, project management, finance, soc. network administration, visual content creation, etc.

Conditions of participation:

  • The duration of mentor residency is from 3 days to 1 week.
  • 1/3 of the total duration of the Workation residency must be devoted to NGO training and consulting.
  • Mentor Program Period: April 13, 2021. – December 31
  • Consultations with NGOs and youth organizations will be online.

Any questions? Contact the “Light House” team: +370 (617) 51515 | hi@lighthouse.lt