UNLOCK SDGs hachathon

SDG skamba kaip kodinis pavadinimas? Pats metas tą kodą „atrakinti“ ir surasti originaliausią būdą pristatyti darnaus vystymosi tikslus savo bendruomenei. Unlock SDGs hakatonas – online idėjų rungtynės jau gegužės 20 – 21 dienomis!

RAKTINIAI ŽODŽIAI
Darnus vystymasis (angl. sustainable development goals) – modernios ir atsakingos valstybės bei jos visuomenės raidos kryptis su 3 lygiavertėmis sritimis: aplinkos apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine gerove. Tam, kad vyktų teigiami globalūs pokyčiai, SDG strategijoje numatyta 17 tikslų ir konkrečių veiksmų, kaip tuos tikslus įgyvendinti.

SUFLERUOJAM DAUGIAU: SDG tikslai iki 2030 m.:

Šaltinis: SDGs

IŠŠŪKIS: ATRAKINTI 1 SGD TIKSLĄ
2 dienų hakatono metu dalyviai turės sukurti originalų 1 iš 17 SDG tikslų pristatymą ir pasiūlyti sprendimus tam tikslui įgyvendinti bei praktiškai pritaikyti savo aplinkoje.
Tikslo ir veiksmų plano pristatymas gali būti dainų, šokių, socialinių akcijų, fotografijos koliažų, hashtag‘ų boom‘o, video ir kt. forma. Svarbiausia, kad būtų paveiku, įsimintina ir pritaikoma.
Kiekvieno pristatymo trukmė – 5 min.VERTINIMO KRITERIJAI
• Pagrindinės temos išpildymas;
• Idėjos originalumas;
• Novatoriški pritaikymo būdai (kad sprendimai būtų paremti inovacijomis);
• Visuomenės nuomonė – balsų sk.

REGISTRACIJA: SPAUSTI ČIA

Renginio organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybė. Partneriai: Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Šiaurės Ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Light House ir kt.


EN:

UNLOCK SDGs HACKATHON
Does SDG sound like code? It’s time to “unlock” that code and find the most original way to present sustainable development goals to your community. Unlock SDGs hackathon – online brainstorming match on May 20-21!


KEYWORDS
The Sustainable Development Goals or Global Goals are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a “blueprint to achieve a better and more sustainable future for all.” SDG aims to end poverty, protect the planet, and ensure all people enjoy peace and prosperity.


SDGs list is HERE:

Source: SDGs


CHALLENGE: “UNLOCK” 1 GOAL
During the 2-day hackathon, participants will have to create an original presentation of 1 of the 17 SDG goals and offer solutions to achieve that goal and put them into practice in their environment.
Presentation of the goal and action plan can be songs, dances, social actions, photo collages, hashtags, videos, and more. The key is to be impactful, memorable, and adaptable.
Duration of each presentation – 5 min.


CRITERIA
• Fulfillment of the main topic;
• Originality of the idea;
• Innovative method of applications (to support solutions based on innovation);
• Public opinion – number of votes

REGISTRATION: HERE
The organizer of the event is Klaipeda City Municipality. Partners: Klaipeda Association of Youth Organizations “Round Table”, Nordic Council of Ministers’ Office in Lithuania, Light House.