Sudėtingų situacijų projektuose valdymas naudojant Harvard derybų (HNP) metodą

Veiksmingos derybos reikalauja gebėjimo keisti žaidimo taisykles – išvengti konflikto ir pasiekti bendradarbiavimą. Paverskite ginčus sandoriais, transformuokite informaciją į vertės pasiūlymus, išspręskite sudėtingiausias situacijas ir problemas su žmonėmis įvaldę derybų meną. Šios intensyvios, interaktyvios Harvardo derybų programos metu, įvaldysite derybų įrankius, kurie padės įgyti pranašumą, išplėsti galimybes ir padidinti Jūsų derybų vertę, nesvarbu, ar prie derybų stalo esate su klientu ar priešininku.

!!! MOKYMAI NEMOKAMI, organizuojami Light House ir Klaipeda – European Youth Capital 2021. Skirti NVO ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
Siekiant laikytis SAM rekomendacijų, max. dalyvių skaičius – 40 asm. BŪTINA REGISTRACIJA: info@lighthouse.lt

***********
Effective negotiation requires the ability to change the rules of the game – to avoid conflict and to achieve cooperation. Turn disputes into transactions, transform information into value propositions, solve the most difficult situations and problems with people by mastering the art of negotiation. During this intensive, interactive Harvard negotiation program, you will master the negotiation tools that will help you gain an advantage, expand opportunities, and increase the value of your negotiations, whether you are at a negotiating table with a client or an opponent.

!!! TRAINING FREE OF CHARGE, organized BY Light House and Klaipeda – European Youth Capital 2021, for NVOs and youth organizations.
In order to follow SAM recommendations, max. number of participants – 40 people.
NECESSARY REGISTRATION: info@lighthouse.lt