Soc. tinklų strategija: kada spausti gazą, o kada stabdžius?

Dirbti su socialiniais tinklais be aiškios strategijos yra tas pats, kaip vairuoti automobilį be vairo, ratų ar žemėlapio – kažkur važiuojate, vis pildote baką degalais, tačiau taip niekaip ir nepasiekiate savo tikslo!

Pagrindinės mokymų stotelės:

* Organizacijos ir jos veiklų social media SWOT analizė
* Iki šiol vykdytos komunikacijos auditas
* Tikslinės auditorijos kiekybinė ir kokybinė analizė
* Komunikacijos kanalų (Facebook, Instagram, LinkedIn ir t.t.) parinkimas
* Turinio planavimas ir valdymas
* Reklamos kryptys
* Praktiniai patarimai bei 2020 social media tendencijos

Mentorius – Darius Gerulis
Mokymų trukmė: 2 val. + 1 val. individualios konsultacijos

!!! MOKYMAI NEMOKAMI, skirti NVO ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Siekiant laikytis SAM rekomendacijų, max. dalyvių skaičius – 40 asm.
BŪTINA REGISTRACIJA: media@lighthouse.lt

Daugiau informacijos apie “Workation mentorių programą”: www.lighthouse.lt
______________________
Working with social networks without a clear strategy is the same as driving a car without wheels or maps – you drive somewhere, you always refuel, but you never reach your goal in any way!

Main training stops:

* Social media SWOT analysis
* Communication audit
* Quantitative and qualitative analysis of the target audience
* Selection of communication channels (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.)
* Content planning and management
* Advertising directions
* Practical advice and 2020 social media trends

Mentor – Darius Gerulis
Training duration: 2 hours. + 1 hr individual consultations

!!! TRAINING IS FREE for NGOs and youth organizations.
To follow the Ministry of Health recommendations, max. number of participants – 40 people.
REGISTRATION REQUIRED: media@lighthouse.lt
More information about the Workation Mentor Program: www.lighthouse.lt