Kaip nuskristi į mėnulį, kai neturi raketos?

Kviečiame tave pasikalbėti apie:

Kaip ir kam kalbėti, kad tave išgirstų. 👂
AKA kaip komunikuoti, kad rastum ne tik norimus, bet ir tinkamus partnerius/rėmėjus/dalyvius. Taip pat, padiskutuosim, kada kokius komunikacinius kanalus ir įrankius pasitelkti bei kaip juos paruošti, siekiant sukurti susidomėjimą ir įsitraukimą.

Pakalbėsim ir apie meilę.🧡
Tiksliau – apie vadinamąsias meilės kalbas, kuriomis „kalba“ ir „nekalba“ suinteresuotosios šalys.

Karčius ir saldžius skonius.🥄
Nekantraujam pakalbėti ir apie internetą susprogdinusias kampanijas, kurios padeda išlaikyti žmonių susidomėjimą bei išlikti matomiems. Žinoma, apžvelgsim ir nesėkmingas rinkodaros kampanijas, padiskutuoti apie tai, kodėl vieni ar kiti projektai nepasiseka, nepritraukia žmonių dėmesio.

Susitikimo trukmė ~2 val.
Susitikimo pabaigoje galėsime susitarti dėl laiko individualioms konsultacijoms.

!!! MOKYMAI NEMOKAMI, organizuojami Light House ir Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021, skirti NVO ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Siekiant laikytis SAM rekomendacijų, max. dalyvių skaičius – 40 asm.
BŪTINA REGISTRACIJA: info@lighthouse.lt

Daugiau informacijos apie “Workation mentorių programą”: www.lighthouse.lt

****

We invite you to talk about:

How and to whom to speak to be heard.
AKA how to communicate that you find not only the desired partners but also the right partners/sponsors/participants. We will also discuss when to use and how to prepare communication channels and tools to create interest and engagement.

We’ll talk about love too.
More specifically, about ‘languages of love’ which “speak” and “do not speak” stakeholders.

Bitter and sweet flavors.
We are also eager to talk about campaigns that have blown up the Internet, which helps to keep people’s interest and remain visible. Of course, we will also look at unsuccessful marketing campaigns, discuss why some projects fail, and do not attract people’s attention.

Meeting time ~2 hours
At the end of the meeting, we will be able to arrange a time of individual consultations.

!!! TRAINING FREE OF CHARGE, organized BY Light House and Klaipeda – European Youth Capital 2021, for NVOs and youth organizations.
In order to follow SAM recommendations, max. number of participants – 40 people.
NECESSARY REGISTRATION: info@lighthouse.lt
More information about the Workation Mentor program: www.lighthouse.lt