Dideli tikslai, mažas biudžetas. Ką daryti?

Kiek kartų rašydami projektus ar planuodami organizacijos veiklas „pastrigote“ excel‘io lentelėse? CityBee finansų komanda, turinti milijoninės vertės (tikrąja ta žodžio prasme) patirtis dalinsis savo žiniomis su NVO!

Pristatys CityBee veiklą ir finansų skyriaus atsakomybes, kasdienes užduotis. Kaip organizuojami darbai ir kaip valdomi tikslai.

Papasakos apie COVID situacijos valdymą. Kokius sprendimus priėmė, kokius veiksmus vykdė, kad išlaikyti operacijų veikimą. Kaip buvo valdomi pinigų srautai.

Pasidalins biudžetavimo patirtimi. Įmonės veiklos planavimas, biudžeto sudarymo principai, biudžeto organizavimo eiga, biudžeto ir fakto palyginimo interpretavimas/biudžeto valdymas.

Susitikimo trukmė ~2 val.
Susitikimo pabaigoje galėsime susitarti dėl laiko individualioms konsultacijoms.

!!! MOKYMAI NEMOKAMI, organizuojami Light House ir Klaipeda – European Youth Capital 2021, skirti NVO ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
Siekiant laikytis SAM rekomendacijų, max. dalyvių skaičius – 40 asm. BŪTINA REGISTRACIJA: info@lighthouse.lt

****

How many times did you “stuck” your excel tables when writing projects or planning organization activities? CityBee’s financial team will share their knowledge with NGOs!

Will present CityBee’s activities and financial department responsibilities, everyday tasks. How works organized and how objectives are managed. Tell us about COVID situation management. What decisions were taken, what actions they took to keep operations running?

CityBee’s financial team will share budgeting experience: planning of the company’s activities, budgeting principles, the progress of the budget organization, interpretation of budget, and fact comparison/budget management.

Meeting time ~2 hours
At the end of the meeting, we will be able to arrange a time of individual consultations.

!!! TRAINING FREE OF CHARGE, organized BY Light House and Klaipeda – European Youth Capital 2021, for NVOs and youth organizations.
In order to follow SAM recommendations, max. number of participants – 40 people.
NECESSARY REGISTRATION: info@lighthouse.lt
More information about the Workation Mentor program: www.lighthouse.lt